Forbrukslån
Forbrukslån

Den som søker på forbrukslån er ikke kun ute etter å få tilkjent lånet. Det er like viktig at betingelsene for lånet er så gunstige som mulig. Her kan søkeren foreta flere grep på egenhånd, som forbedrer både sjansene for å få lån, og samtidig redusere alle kostnadene forbundet med et forbrukslån. Når man søker om lån så blir man kredittvurdert. Det betyr at banken sammenlikner mange faktorer som har med søkerens liv, og økonomiske vandel, med en statistisk database som banken har utviklet til dette formålet. En faktor som slår ut meget positivt på en kredittvurdering er om to bestemmer seg får å stå ansvarlige for lånet sammen.

Ektefelle som medsøker gir bedre betingelser

Hvis du søker på forbrukslån sammen med din ektefelle eller partner har mange fordeler. Ikke minst vil du redusere de langsiktige kostnadene ved lånet. Partnerskapet om lånet fører nemlig til en senkning av den nominelle renta. Dette fordi to ansvarlige gir banken et økt inntrykk av sikkerhet. Skal man bruke pengene til noe som er felles er en slik ordning også helt uproblematisk. Den eneste ulempen er selvfølgelig at man sammen står ansvarlig, og at ting kan bli meget ubehagelig den ene hvis den andre av partene ikke klarer å leve opp til sine forpliktelser.

Forpliktelsen

Det er derfor uproblematisk om ektefeller eller samboere søker sammen. De er allerede sammen ansvarlig for sin delte økonomi. Mer risikabelt er det i motsetning til dette, å stille opp for en venn i knipe. Som medsøker på et forbrukslån er du ansvarlig for 100% av lånet fra dag en, og misligholder den andre parten ansvaret sitt, så kan du få store problemer.